Regulamin

Chcesz skorzystać z usług gabinetu kosmetycznego we wrocławskim centrum? Przed przystąpieniem do zabiegu zapoznaj się z regulaminem La Monique Beauty Salon. Kilka przedstawionych w nim zasad sprawi, że wizyta u nas będzie jeszcze przyjemniejsza.

1.La Monique Beauty Salon z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawiecka 3/11 pierwsze piętro budynek Justin Center, ze stroną www.gabinet-kosmetyczny-wroclaw.pl.

2Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10-18, sobota 10-14. Istnieje możliwość innych godzin po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

3.La Monique zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy. Zmiana może oznaczać skrócenie lub wydłużenie godzin pracy.

4.Istnieje możliwość umówienia się w niedziele, święta po wcześniejszej rezerwacji. Płatność takiej usługi to dodatkowo 100% wartości danej usługi.

5.Zabiegi umówione są na konkretną godzinę wybraną przez klienta. Spóźnienie się powyżej 15 min są podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram zabiegów innych klientów.

6.La Monique Beauty Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu o czas spóźnienia klienta.

7.Udostępnienie danych osobowych przez klientów na ankietach, kartach stałego klienta jest jednoznaczne ze zgoda na podstawie danych przez La Monique Beauty Salon zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

8.Zakup zaproszenia lub zapłata za zabieg jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu La M BS.

9.Zaproszenie jest wypisywane dla konkretnej osoby lub firmy na określona kwotę i konkretnie wybrany zabieg.

10.Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem, nie pojawi się na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, to La M BS traktuje usługę jako zrealizowaną.

11.W przypadku gdy klient dwukrotnie nie stawi się na umówiona wizytę, przy trzecim umawianiu zostanie poproszony o dokonanie przedpłaty, która przepada przy niestawieniu się na ten termin.

12.Zakup zaproszenia, pakietu należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia dokonanego zakupu. Po tym terminie zabiegi tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.

13.Dopuszcza się zmianę wykupionego zaproszenia lub pakietu, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu.

14.La M BS nie ponosi odpowiedzialności za utracone, zagubione lub zniszczone karnety.

15.La M BS nie przewiduje zwrotów wykupionych karnetów. Prosimy o przemyślane zakupy

16.Nasze promocje i rabaty nie łącza się.

17.Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na zaproszeniu równowartość innych zabiegów w przypadku przeciwwskazań.

18.Na zabiegi należy umawiać się minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem. La M BS nie ponosi odpowiedzialności za brak terminów.

19.Klient zobowiązany jest do odwołania zabiegu najpóźniej jeden dzień przed umówioną wizyta.

20.Klient zobowiązany jest do przeczytania i podpisania przed zabiegiem oświadczenia o zapoznaniu się z przeciwwskazaniach do zabiegu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi klient.

21.Klient zobowiązany jest do powiadomienia pracownika La M BS o wszelkich, znanych mu przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu.

22.W przypadku wystąpienia wątpliwości pracownik La M BS dotyczących stanu zdrowia klienta,może on odmówić wykonania zabiegu i poprosić o konsultacje lekarza.

23.Pracownik zastrzega sobie prawo do przerwania wykonania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nie adekwatnym do miejsca. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.

24.Za usługi świadczone w La M BS płatność realizowana jest gotówką.

25.Za przedmioty pozostawione salon nie ponosi odpowiedzialności.

26.Na terenie salonu maja zakaz wstępu zwierzęta.

27.Na terenie salonu nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące alkohol lub jakichkolwiek substancji odurzających. Z salonu mogą być wyprowadzone osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.

28.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie La M BS są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestia pracowników.

29.Ewentualne reklamacje, wnioski, należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na stronie internetowej.

30.W trosce o dobro i zdrowie naszych klientów prosimy o przedstawienie zgody lekarza prowadzącego na wykonywanie zabiegów przypadku, gdy klient cierpi na choroby przewlekłe oraz inne.